תמונת מצב עדכנית

 • כמה כרטיסים בדרך

  921

 • מענקים שאושרו עד היום

  9034

 • הסכום שאושר עד כה

  17,826,840 ש״ח

 • סכום שנותר לחלוקה

  500,000 ש״ח

 • מענקים לסיוע בחשבונות

  1807

 • מענקים לסיוע במזון

  7,227

Proudly Created with